Viêm mao mạch hoại tử là dạng bệnh liên quan tới mạch máu, là mức độ nặng hơn của viêm mao mạch dị ứng kéo dài. Quan điểm của Y học cổ truyền là "Thông thì bất thống, thống thì bất thông"  tức là thông thì không đau mà đau...