Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Công Ty TNHH Khang Linh không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của khách hàng trên khangmachlinh.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, khangmachlinh.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Khi các khách hàng đăng ký mua hàng, khách hàng cung cấp thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, …. để chúng tôi có thể gửi sản phẩm tới tay khách hàng một cách thuận lợi và chính xác nhất. 

Trân trọng!